\


 

 
 

 

ศูนย์วิจัยการประหยัดพลังงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบังก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2553 เพื่อประหยัดพลังงาน ไฟฟ้าในวิทยาลัยและลดค่าใช้จ่ายในวิทยาลัย

 
 
 
 

 
 
     


   
       

วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง
75/2  หมู่ 10  ตำบลทุ่งสุขลา  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 20230 Tel: (038) 494066  Fax: (038) 494066  E-mail :  center@lts.ac.th