\


 

 
 

   
   
       

วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง
75/2  หมู่ 10  ตำบลทุ่งสุขลา  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 20230 Tel: (038) 494066  Fax: (038) 494066  E-mail :  center@lts.ac.th